Recente projecten

't Huis de Wolf
Bedrijfspanden Mark de Jong Westergeest

Woonhuis familie Runia te Ferwoude

Werk no :  07-763

Adres :  Djipswei 8, 8761 PK Ferwoude 

Info :  In 2007 kwam de familie Runia
wonende in Grou bij mij met de vraag
of ze het houten woonhuis die ik voor de
familie Henni in Bozum had gebouwd ook
konden bouwen in Ferwoude
De familie Runia wilde perse net zo'n
woonhuis.
Het bestemmingsplan van Ferwoude gaf
aan dat dit niet een geheel houten
woonhuis kon zijn mede omdat de beeldplan
ook wat anders aangaf.
Het is nu een woonhuis geworden met
voor de helft baksteen en de andere helft
hout.

Het woonhuis momenteel in aanbouw
en zal medio Oktober klaar zijn.

Aannemer is Hofstra Bouw Witmarsum